درباره ما

شرکت مهندسین مشاور تهران سحاب (TSCE)در سال ۱۳۶۷ توسط آقایان محسن فتوحی، ابراهیم شاه قاسمی و حسن احمدی که از آن زمان جزء هیئت مدیره شرکت بوده و هستند، تاسیس شد. همه اعضاء (TSCE)جزء کارکنان مهندسی و متخصصین سایر مهندسین مشاور بودند که در ایده تاسیس (TSCE) شریک شدند تا به عنوان یک گروه حرفه ای در راستای توسعه اجتماعی و اقتصادی ایران و سایر کشورها با استفاده از تجربیات ارزشمند و دانش فنی کسب شده در طی اجرای پروژه های مختلف سهیم گردند. TSCE از زمان تاسیس، درگیر پیاده سازی تکنولوژی های پیشرفته در امر اجرای پروژه ها در فازهای برنامه ریزی، طراحی و ساخت سدها، کنترل سیلاب، سازه های هیدرولیکی، همچون سرریزهای انحرافی، انتقال آب از طریق کانالها، مخازن تنظیمی، ایستگاههای پمپاژ، خطوط لوله، مخازن سرویس، شبکه های توزیع آب جهت تامین آب شهری و صنعتی، شبکه توزیع آب و جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه، شبکه های آبیاری و زهکشی، توسعه کشاورزی، احیاء و حفظ اراضی بوده است. همچنین (TSCE) از تجربیات مدیریت قرارداد به کار رفته با بانک بین المللی نوسازی و توسعه (IBRD) که بخشی از فاینانس یکی از بزرگترین طرحهای کنترل سیلاب، طراحی سد و ساماندهی رودخانه که توسط این مشاور تقبل شده بود، سود برده است.

ادامه مطلب

مهم ترین زمینه های کاری

 • پروژه های کاربری اراضی و آب
 • پروژه های کنترل سیلاب
 • آبرسانی و فاضلاب
 • مهندسی سد و نیروگاه های برقابی
 • توسعه کشاورزی

رتبه بندی های ملی

 • پایه ۱ در تخصص توسعه منابع آب و مهندسی سدسازی
 • پایه ۱ در تخصص شبکه های آبیاری و زهکشی
 • پایه ۱ در تخصص حفاظت و مهندسی رودخانه
 • پایه ۱ در تخصص مهندسی آب و فاضلاب
 • پایه ۳ در تخصص مهندسی سازه
خدمات مشاوره ای ارائه شونده از جانب شرکت مهندسین مشاور تهران سحاب در قالب هر یک از مراحل مختلف طرح ارائه می شود
 • نظارت بر ساخت
 • مدیریت پروژه
 • بهره برداری و نگهداری از پروژه و تاسیسات
 • آموزش کارکنان بهره برداری و نگهداری
 • ارزیابی مجدد طرحها
 • شناسایی و بررسی مقدماتی
 • مطالعات توجیه اقتصادی و فنی
 • طراحی پایه و تفصیلی
 • تهیه اسناد مناقصه سرمایه گذاری کارهای عمرانی
 • ارزیابی اسناد و مشارکت در روند واگذاری قرارداد