توسعه منابع آب

 • سد مخزنی و نیروگاه چم شیر در استان کهکیلویه و بویراحمد
 • سد چاه نیمه چهار در استان سیستان و بلوچستان
 • سد مخزنی میجران در استان مازندران
 • سد مخزنی چشمه عاشق در استان فارس
 • سد تغذیه مصنوعی سارادان در استان سیستان و بلوچستان
 • سد مخزنی شاه قاسم در استان کهکیلویه و بویراحمد
 • سد مخزنی فریم صحرا در استان مازندران
 • مطالعات مربوط به کاربرد بهینه آب رودخانه های سیستان و بلوچستان
 • مطالعات جامع بهره برداری از رودخانه های زهره و مارون در استان کهکیلویه و بویراحمد
 • سد تغذیه مصنوعی امامزاده جعفر (ناصرآباد) در استان کهکیلویه و بویراحمد
 • طرح تثبیت سد سرشیله در استان سیستان و بلوچستان
 • طرح سد باطله کارخانه تولید اکسید اورانیوم ساغند در استان یزد
 • طرح نیروگاههای کوچک برقابی در استان کهکیلویه و بویراحمد
 • طرح نیروگاه برقابی چم شیر در استان کهکیلویه و بویراحمد
 • طرح خروجی مستقل بهره برداری مخزن چاه نیمه ۴ در استان سیستان و بلوچستان