تامین آب

طرحهای انتقال و شبکه های توزیع آب عبارتند از:

 • طرح تامین آب، انتقال، ذخیره و شبکه توزیع شهرهای نوشهر و چالوس در استان مازندران
 • طرح انتقال آب از چشمه های موگرمون به منطقه لنده در استان کهکیلویه و بوبراحمد
 • طرح تامین آب شهرهای یاسوج، دهدشت و دوگنبدان در استان کهکیلویه و بویراحمد
 • طرح تامین آب شهرهای کلاردشت، کتالم و سادات شهر در استان مازندران
 • طرح آبرسانی به شهرهای داراب، جنت شهر، حاجی آباد و روستاهای مسیر انتقال در استان فارس
 • مطالعات تکمیلی آبرسانی از تصفیه خانه آب شهر اراک به مخازن ذخیره آب در استان مرکزی
 • طرح انتقال آب رودخانه شیو به امامزاده جعفر در استان کهکیلویه و بویراحمد
 • طرح تامین، انتقال و توزیع آب شهر اراک در استان مرکزی
 • طرح تامین، انتقال و توزیع آب شهر گنبد در استان گلستان
 • طرح آبرسانی از سد سلمان فارسی به منطقه لارستان شامل شهرهای خنج، اوز، گراش و لار، شهرکهای متعدد کوچکتر و نواحی روستایی
 • طرح آبرسانی شهرهای ایوان، سرابله و دره شهر در استان ایلام
 • طرح آبرسانی به شهر جدید پردیس در استان تهران
 • طرح آبرسانی به شهر جدید سهند در استان آذربایجان شرقی
 • طرح تامین آب شهرهای دهدشت و کلاچو در استان کهکیلویه و بویراحمد
 • مطالعات مرحله دوم خطوط ارتباطی بین مخازن ذخیره و تصفیه خانه آب شهر اراک، در استان مرکزی
 • طرح انتقال آب از سد میجران به شهرهای رامسر، کتالم و سادات شهر در استان مازندران